เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าเล่น สมัครสมาชิก ฝาก - ถอน LINE@

Terms and Conditions

Terms and Conditions หมายถึงข้อสัญญาที่เกิดจากความยินยอมจากทั้ง 2 ฝั่งคือทางเว็บ omegaufabet.xyz กับผู้ใช้บริการ ซึ่งคุณต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ทางเว็บบังคับใช้นี้ พร้อมทั้งยินยอมปฏิบัติตามอย่างเคร่ดครัดในการเข้าเล่นวางเดิมพัน เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยจะจำแนกออกเป็นข้อ ๆ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

Term and conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  1. โดยผู้ใช้บริการต้องยืนยันและรับรองว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และข้อมูลที่แจ้งต้องเป็นความจริงทุกประการ หากทางเว็บมีการตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่ามีการผิดกฎนี้จะถูกระงับ หรือยกเลิกบัญชีสมาชิกทันที
  2. ข้อมูลส่วนตัวที่มีการลงทะเบียนกับทางเว็บจะเป็นความลับตามนโยบายความเป็นส่วนตัว 
  3. สำหรับการใช้บริการกับทางเว็บ omegaufabet.xyz คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนที่มีการบังคับใช้นี้
  4. ในการเข้าใช้บริการกับทางเว็บ omegaufabet.xyz หากเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางเว็บขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบ และการชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด รวมถึงการยกเลิกบัญชีสมาชิก และระงับการให้บริการกับคุณทันที เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการบังคับใช้นี้
  5. หากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนื้อหาต่าง ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ทางเว็บ omegaufabet.xyz สามารถดำเนินการได้ทันทีตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
  6. ทรัพย์สินทุกประเภทที่ปรากฎในเว็บ omegaufabet.xyz ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาข้อมูล , รูปภาพกราฟิก , คลิปเสียงวีดีโอ รวมถึงซอฟต์แวร์ที่ให้บริการ และเครื่องหมายการค้าทั้งหมด ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางเว็บ โดย omegaufabet.xyz มีสิทธิ์ในทรัพย์นั้นแต่เพียงผู้เดียว
  7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้ จะมีผลตามกฎหมายทันทีเมื่อคุณได้ทำการยินยอม
  8. หากคุณสงสัยต้องการสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทาง contact@omegaufabet.xyz
  9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้นี้ ถือเป็นการทำความเข้าใจ และยอมรับในข้อตกลงทันที เมื่อมีการกระทำใด ๆ เช่นการเข้าเล่นวางเดิมพัน , การสมัครสมาชิก เป็นต้น